Sveti krst />

06/01/2018

krst, zakrament, sveča

Sveti krst je eden izmed sedmih svetih zakramentov in prvi zakrament uvajanja v krščanstvo. Krščenec po krstu postane član skupnosti kristjanov – krščanske Cerkve. Pogoj za krst je seveda krščanska vera, zato mora krščenec pred krstnim obredom izpovedati, da sprejema vero Cerkve za svojo. Če gre za krst otroka, to storijo njegovi starši in botri, ki hkrati obljubijo, da bodo otroka vzgajali v krščanski veri.

Če je kandidat za prejem krsta odrasel, se mora na krst najprej ustrezno pripraviti. Postopek priprave odraslih na krst se imenuje katehumenat.

Oseba, ki krščuje, se imenuje krstitelj (tudi krščevalec ali krstnik). Krstitelj je lahko katera koli oseba z dobrim namenom (lahko tudi nekristjan), po navadi pa ta zakrament podeli krščanski duhovnik.

Krst otroka

Krstna voda je simbol očiščenja (očiščevalna simbolika vode sega že daleč v predkrščanski čas). S krstom je krščenec očiščen vseh grehov in prejme Božjo milost.

Zgodovinsko osnovo za krst najdemo neposredno v Svetem pismu: Janez Krstnik je krstil Jezusa (Mt 3,13), Jezus pa je svojim učencem naročil: “Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.” (Mt 28,19)

Ker je Jezusovo navodilo izrecno in nedvoumno, krst velja za zakrament v vseh krščanskih skupnostih, nekaj razlik je samo v poteku obreda: nekatere skupnosti izrecno zahtevajo krst s popolnim potapljanjem, nekatere skupnosti pa priznavajo samo krst odraslih. V Rimskokatoliški in Pravoslavnih cerkvah je krst enkratni obred, le v nekaterih manjših krščanskih skupnostih ga včasih ponavljajo (prekrščevalci – anabaptisti).

Obred svetega krsta poteka takole:

–        Krstitelj, starši in botri krščenca pokrižajo po čelu. Križ je znamenje, s katerim nas je Jezus odrešil.

–        Božja beseda, ki jo poslušamo, je znamenje, da je Bog med nami.

–        Nato trikrat glasno izpovemo: verujem

Krstitelj pokliče krščenca po imenu, mu trikrat oblije glavo s krstno vodo in govori: » jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«

–        Krstitelj mazili krščenca s sveto krizmo. Izroči mu belo oblačilo, ki je znamenje novega, božjega življenja, in krstno svečo, ki je znamenje vstalega Kristusa.

–        Krščenec je postal božji otrok. Odslej sme Bogu reči oče, zato skupno molimo Oče naš.

–        Krstitelj je lahko škof, duhovnik in diakon, v sili pa lahko krsti vsak človek.

Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament. Vtisne nam neizbrisno duhovno znamenje božjega otroštva. Zato ga prejmemo le enkrat v življenju.

vir: (wikipedia.org)